Individuele coaching burgers

Het is hard werken voor burgers die leven op of onder de armoedegrens.
Er is vaak sprake van schaamte en er wordt veelal onvoldoende gebruik gemaakt van allerlei regelingen en voorzieningen. Dat is vaak geen kwestie van niet willen, maar niet kunnen en niet weten. Het aanleren van budgetvaardigheden is de basis voor een gezond budget. Wij focussen op wat er wel kan in plaats van wat er niet kan.
Wij gaan met de inwoner aan de slag om financieel fit te worden en een buffer op te bouwen. Vergeet vooral niet de groep die zogenaamd niet ‘rijp’ is voor de schuldhulpverlening maar wel degelijk beginnende betalingsachterstanden hebben.

Herkennen van problemen:
- Ontslag, ziekte en scheiding
- Concentratieproblemen
- Betalingsachterstanden
- “Te goed” voor schuldhulpverlening
- Grote groep ZZP-ers met een te laag inkomen
- Aanvraag voor kwijtschelding
- Aanvraag voor bijzondere bijstandsregelingen

Wat doen wij:
- Intakegesprek
- Maken een budgetoverzicht en bespaarrapport
- Inwoner leren budgetteren
- Vangnet creëren om problemen te voorkomen
- Bij problematische schulden dossier aanmaken voor schuldhulpverlening bij gemeente

Voordeel voor gemeente:
- Voorkomen van grotere financiële problemen
- Burger leert zelf goed budgetteren
- Inwoner werkt aan een sterke financiële basis voor de toekomst inclusief een financiële buffer

 

Wie wij zijn

Petra Dielemans - Financieel deskundige

Petra Dielemans

Financieel deskundige

Petra Dielemans

Petra Dielemans: "Ik heb ruim 30 jaar ervaring in de sociale verzekeringen en ben gecertificeerd budgetcoach en schuldhulpverlener. Mijn motto: Niet praten maar doen!"

Drs. Eef van Opdorp - Financieel deskundige

Drs. Eef van Opdorp

Financieel deskundige

Drs. Eef van Opdorp

 Eef van Opdorp: "Als financieel deskundige op TV werk ik o.a. bij RTL 4 Uitstel van Executie. Maar het allerleukste vind ik kennis met elkaar delen in het ‘echt’. Mijn motto: Er kan altijd meer dan je denkt".

 

Neem contact op

 

Opdrachtgevers

© Copyright Budget Workshop 2018 | Gemaakt door: TD-ICT B.V.